66

Otwórzmy serca i umysły na Boży powiew – refleksje wokół medytacji chrześcijańskiej