2

„Abba, powiedz mi słowo” – komentarz do modlitwy „Ojcze nasz” [cz.3]