1

Tradycja modlitwy Kościoła niepodzielonego – słów kilka o modlitwie Jezusowej