31

Dlaczego dobry i miłosierny Bóg dopuszcza zło?