1

„Abba, powiedz mi słowo” – Modlitwa Jezusowa [cz.2]