1

Boży wybór dokonuje się we wzajemnej relacji Boga i człowieka (22 kwietnia 2015)