5

Miłość Boża stale przekracza nasze ograniczenia (27 kwietnia 2015)