5

Nic tak nie chroni, jak prawda (29 kwietnia 2015)