1

Przecież Mesjasz miał panować na wieki!? (12 maja 2015)