1

Bóg żąda od nas wszystkiego, to znaczy nas samych (6 czerwca 2015)