1

Cierpienie jest konieczne, aby zrozumieć Boże działanie (8 czerwca 2015)