4

Sztuka rozpoznania obecności Boga w naszym życiu – szansa na życie w pełni (27 czerwca 2015)