4

Bierzemy udział w misterium wiecznego życia – 13. Niedziela Zwykła (28 czerwca 2015)