12

Wszyscy budujemy Kościół Boży i wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni