11

Jeśli bezrozumne owce słuchają pasterza… o ileż bardziej my powinniśmy słuchać słów Jezusa