1

Uroczystość św. Benedykta, patrona Europy (11 lipca 2015)