0

Prostota zawierzenia jest kluczem do spotkania i poznania Boga (15 lipca 2015)