0

Przez zawierzenie wkorzeniamy się w Chrystusa (23 lipca 2015)