10

W modlitwie chodzi o przyjacielską więź z Bogiem