0

W Bożej otwartości jest nasza nadzieja (20 sierpnia 2015)