3

Nowe Jeruzalem jest komunią, wspólnotą osobową (24 sierpnia 2015)