0

Jezus przeciwstawia się myśleniu pełnemu pretensji (31 sierpnia 2015)