4

Wiara jest nieustannym skierowaniem na Boga (5 września 2015)