3

Krzyż pieczętuje ludzkie uniżenie Jezusa (14 września 2015)