107

Pan Bóg go zawsze kocha i kiedyś dobierze się mu do skóry… Ojciec Leon o przypadku księdza Charamsy