1

Czy prawdziwie i wytrwale prosimy? (8 października 2015)