0

„Pałające serca” – na drodze do Emaus. Zbliża się Meditatio 2015