0

Zawierzenie prawdzie pozwala doświadczyć pełni miłosierdzia Bożego (13 października 2015)