0

Jezus wzywa nas do trzeźwego myślenia (19 października 2015)