0

Czujność wymaga pewnego wyrzeczenia (20 października 2015)