1

Na Targach Książki w Krakowie będziemy rozdawali medalik św. Benedykta z opisem symboliki…