1

Bogu bardziej zależy na ludziach grzesznych niż na sprawiedliwych?! (5 listopada 2015)