0

Czy prawdziwie starasz się o życie wieczne? (6 listopada 2015)