0

Nasze życie jest nieustanną szkołą, ciągłym wysiłkiem (7 listopada 2015)