3

Gniew skutkiem braku zaspokojenia pożądliwości – środki zaradcze