0

Dla nas ważniejsza jest perspektywa osobistej eschatologii (26 listopada 2015)