53

Zawsze jestem za udzieleniem pomocy wszystkim, którzy jej rzeczywiście potrzebują…