2

Triumf słabości – 4. Niedziela Adwentu (20 grudnia 2015)