3

Jak on mógł to zrobić?! Nie potrafię mu przebaczyć…