4

Nie zamkną nam gęby wołającej o poszanowanie godności życia ludzkiego!!!