7

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (19 maja 2016)