4

Stabilitas cordis – cnota stałości według Ojców Pustyni