4

Rozeznanie duchowe – konferencja duchowa o. Włodzimierza Zatorskiego