0

Strzeż się, abyś znowu nie upadł – zachęty od Ewagriusza z Pontu