0

Chrześcijanin jest człowiekiem pokoju (13 czerwca 2016)