0

Pomiędzy duchem a ciałem [cz.1] Konieczność rozeznania