3

„Idź precz, szatanie…” Jeszcze o medaliku św. Benedykta