3

Spotykam bardzo wielu ludzi szczerze wierzących i dających odważne świadectwo o swojej wierze