0

Duchowa młodość – pamięć o tym, co ważne i trzymanie dobrego dystansu do życiowych problemów