32

Cierpliwie wyjaśniam: „Należy udzielić pomocy wszystkim, którzy jej rzeczywiście potrzebują”